Hoppa till huvudinnehåll

Uttalande om strejkrätten antaget på Förbundsmötet

Aktuellt 23 november 2017

Uttalande om strejkrätten

Strejkrätten är en grundläggande fri- och rättighet för anställda i Sverige, sprungen ur en lång kamp av arbetarrörelsen. Ständigt attackerad från borgerligt håll. Hatad av Svenskt Näringsliv. Och nu hotad på riktigt, under en socialdemokratisk regering.

Vi från Pappers är allvarligt oroade över den utredning som tillsatts av regeringen. Det kan tyckas vara ett rent beställningsjobb från Svenskt Näringsliv. Det som ligger som underlag för utredningen är medlingsinstitutets rapport om konflikter på svensk arbetsmarknad.

De dagar som förloras på grund av utlösta varsel är mikroskopiska i en internationell jämförelse och då blir det tydligt för oss i Pappers vad de egentligen är ute efter.

Det handlar helt enkelt om att kringskära våra möjligheter till att vidta åtgärder och vår rätt att försvara ingångna avtal emot avtalsshopping till andra billigare avtal.  Intentionerna i utredningen kan komma att bidra till LOs rätt till beslut i gränsdragningsfrågor helt upphör och de förbundsöverenskommelser som tidigare har gjorts kan komma att upphöra. Och det handlar om syften att kringskära rätten till inflytande och medbestämmande på företagsnivå.

Pappers förbundsmöte säger bestämt nej till att försämra rätten till att vidta stridsåtgärder, för det kommer att ytterligare förstärka makten över arbetsmarknaden till arbetsgivarens fördel. Vi behöver inte mera restriktioner för då skadas den svenska modellen.

Uttalandet antaget av Pappers förbundsmöte den 23 november 2017.