Hoppa till huvudinnehåll

Stöduttalande för kollektivavtal och den svenska modellen

Stöduttalande FM
Aktuellt 30 november 2023

Pappers, som representerar arbetare inom pappers- och massaindustrin, ger sitt fulla stöd till IF Metall i kampen för kollektivavtal med Tesla i Sverige.

Under onsdagen och torsdagen träffades representanter för Pappers samtliga avdelningar, i Stockholm, för förbundsmöte som är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Pappers försvarar den svenska modellen som innebär en ordning där arbetsmarknadens parter kommer överens om löner och anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal. Kollektivavtal innefattar även tjänstepension samt försäkringar vid sjukdom eller arbetsskada. Genom kollektivavtal får anställda också rätt till inflytande på arbetsplatsen och representation i bolagsstyrelsen. Alternativet till kollektivavtal vore mer lagstiftning. Det är en farlig väg att gå som varken gynnar arbetsgivar- eller arbetstagarsidan.

Pappers ser särskilt allvarligt på förhållandet att Tesla organiserar strejkbryteri och därmed bryter mot den norm som gällt på svensk arbetsmarknad sedan 1930-talet. Den svenska modellen bygger på ömsesidig respekt där samma regler gäller för alla – även för amerikanska mångmiljardärer.