Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande

Pressmeddelande 14 oktober 2015

Idag fattas beslut om att lägga ned två reaktorer i Oskarshamn innan 2020. 

Ett beslut som tas utan vi vet hur bortfallet av effekt i framtiden ska ersättas. Med bakgrund att det finns planer på att även stänga två reaktorer vid Ringhals så går vi mot ett allvarligt läge när det gäller energipolitiken. Grunden för besluten är låga elpriser och dålig lönsamhet, bland annat på grund av kärnkraftsskatten. Resultatet av dessa nedläggningar kommer att bli en effektbrist i det svenska elsystemet med stigande elpriser som följd.

Dagens låga elpriser har medfört att debatten om den framtida elförsörjningen har dött. Alla är mer eller mindre nöjda trots att de innerst inne vet att priserna kommer att skjuta i höjden när man ställt av 4 reaktorer. Resultatet av att sammanlagt 4 reaktorer kommer att stängas är att risken för effektbrist ökar kraftigt. Effektbrist är synonymt med stigande elpriser. Det kommer att bli en osäkerhet för framtiden, något som inte gynnar investeringar i energiintensiv industri. Risken är uppenbar att investeringar styrs från Sverige och till länder med bättre villkor för produktion. 

Är jobben det övergripande politiska målet så känns det fel att man vidtar åtgärder som kommer att undergräva svensk konkurrenskraft. Beslutet i Oskarshamn är kanskeföretagsekonomiskt försvarbart, men för svensk ekonomi måste det vara galet att börja med en avveckling innan man vet hur bortfallet ska ersättas. Regeringen har möjlighet att påverka beslutet genom att avskaffa kärnkraftsskatten. Det skulle förändra kalkylen i positiv riktning. 

Matts Jutterström

Förbundsordförande Pappers