Hoppa till huvudinnehåll

Nytt sätt för massabruken att mäta densiteten

Nytt sätt för massabruken att mäta densiteten.... Kokkemikalierna som används när träflis blir till massa måste återvinnas såväl för miljöns som ekonomins...