Hoppa till huvudinnehåll

Konsekvenserna syns alltmer av den finska strejken

Aktuellt 23 mars 2022

Paperiliittos (finska motsvarigheten till Pappers) strejk på skogsbolaget UPM har nu pågått i snart 12 veckor. Konsekvenserna blir allt större. Bristen på etikettpapper kommer att slå allt hårdare i alla leverantörsled när det inte finns adressetiketter att fästa på lastpallarna. Är det fortfarande rimligt att strejka?

Det korta svaret är ja. Hela den finska kollektivavtalsmodellen är hotad om Paperiliitto skulle slänga in handduken. Men hur det kan vara affärsmässigt försvarbart, för företagsledningen, går inte att förstå. UPM förlorar stora summor varje dag strejken pågår och riskerar samtidigt att tappa marknadsandelar. Paperiliitto har erbjudit ett likartat kollektivavtal som UPMs konkurrenter Stora Enso och Metsä redan har accepterat. UPM har upprepat vägrat och vill i stället av rent ideologiska skäl förändra den finska arbetsmarknadsmodellen.

Ett medlingsförslag har lämnats avseende UPMs massatillverkning. Svar på medlingsförslaget ska lämnas senast den 14 april 2022. Paperiliitto kräver, för att acceptera medlarens förslag, att motsvarande lösningsförslag även finns för övriga delar av UPMs verksamhet.

Den 29 mars håller UPM bolagsstämma. Aktieägarnas främsta intresse borde vara att UPM ska vara ett framgångsrikt företag som genererar vinst till ägarna. Det kommer bli svårt för ledningen att förklara varför inte de kan acceptera samma villkor som andra företag i branschen.

Pappers fortsätter att stötta Paperiliittos strejk!

Läs mer

Finlands sak är vår - såklart!

Hur går det med den finska strejken?

 DA - Mycket står på spel i finska pappersstrejken