Hoppa till huvudinnehåll

Det går att få en enighet inom LO

Krönika 17 juni 2016

För precis ett år sedan gjorde vi i förbundet exakt samma sak som vi gör just nu, förbereder oss för en avtalsrörelse. Det avtal vi träffade var ettårigt och vi gjorde ett antal framsteg  trots  att  förutsättningarna internt inom LO inte var de bästa. Men vi i förbundet har en plan och den tänker vi fortsätta att driva.

VI GENOMFÖR medlemsdialoger på alla våra arbetsplatser, och kanske just du har träffat någon som kommer från förbundet. Dessa dialoger är viktiga, de fångar upp vad som är viktigt för dig som medlem i vårt gemensamma förbund. Det kan vara krav på bättre arbetsmiljö, bättre arbetstider och pensioner, ja det kan i princip vara vad som helst.

INFÖR AVTAL 2017 tycker jag att det vore konstigt om vi inte kan få till en enighet inom LO. Vi måste kunna samlas kring ett antal krav som är viktiga för alla arbetare i landet. Jag tänker på dem som tjänar minst, och som bör få mest i löneökning. Det förutsätter centrala avtal med ” Dessa dialoger är viktiga, de fångar upp vad som är viktigt för dig som medlem i vårt gemensamma förbund.” utlägg i kronor, som har en utjämnande effekt.

VARFÖR TROR VI att vi ska kunna enas denna gång? Det är ganska  enkelt: Vi kunde inte enas just kring de som tjänar minst. Men i avtalsrörelsens elfte timme lyckades LO:s ledning  förmå Svenskt Näringsliv att acceptera att 2,2 procent är minst 590 kronor – och alla förbund inom LO tycker detta är bra. Precis som vi i Pappers hade agerat för från början. Just därför är förutsättningarna bra för en samordning inför  2017.

DET FINNS MYCKET  att kämpa för fortfarande: att löner mellan kvinnliga och manliga sektorer minskar, att löneskillnaden  mellan  tjänstemän och arbetare minskar och att sifferlösa avtal mönstras ut från svensk arbetsmarknad. En annan viktig fråga är löneandelen  kontra  vinstandelen: hur stor är löneandelen av vinsten i våra bolag? Fördelningen av kapitalets vinster har ständigt varit en angelägen fråga för fackföreningsrörelsen. Det är själva kärnan i den fackliga idén. Ska det inarbetade kapitalet gå till löner eller vinster till kapitalägarna? Pensionerna  är  och  kommer att vara en viktig uppgift för  fackföreningsrörelsen. Efter  den  stora  pensionsuppgörelsen 1994 har arbetarnas pensioner urgröpts och kommer att bli allt sämre i förhållande till hur det såg ut före  1994.

VI I  PAPPERS är beredda att samordna oss inom LO, för att nå våra gemensamma mål fram till 2028 – för vi vet hur viktiga dessa frågor är. Vi vet också att tillsammans är vi starkare, och det förutsätter att vi uppträder gemensamt i så här avgörande frågor.

FÖR ÖVRIGT anser jag att SD är ett antifackligt och fascistiskt parti. Matts Jutterström  är förbundsordförande  för Pappers