Uppdrag: Rädda bygden!

2016-09-13 Ack Värmeland, du sköra. Nedlagda butiker, stängda bankkontor och ingen som tar över småföretagen när ägarna pensioneras. I Värmland har folkrörelserna bestämt sig för att vända den negativa trenden.http://da.se/2016/09/uppdrag-radda-bygden/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista