Hoppa till huvudinnehåll

Pappers varslar om sympatistrejk

Varsel
Aktuellt 16 juni 2023

Pappers backar Kommunals konflikt med de Gröna arbetsgivarna och varslar om sympatiåtgärd. Sympatiåtgärden innebär att anställda på Pålgård Söner & Kran AB som sköter ved- och bränslehantering tas ut i strejk på Stora Ensos fabrik i Fors. Sympatiåtgärden träder i kraft den 29 juni kl. 06.00.

Konflikten handlar om att de Gröna arbetsgivarna på avtalsområdena golf och trädgårdsodling, inte accepterar den låglönesatsning som den svenska arbetsmarknaden i övrigt kommit överens om i avtalsrörelsen. 

Pappers sympativarsel är en del av LO samordningen, där LO hjälps åt att stötta alla arbetare.

Frågor och svar

Varför varslar Pappers om konfliktåtgärder när ni redan har ett avtal?

Pappers är en del av LO och LO samordningen. Det innebär att vi stöttar varandra och tillsammans ställer krav på de arbetsgivarna som inte följer normen på arbetsmarknaden.

Vad handlar konflikten om?

Den svenska modellen går kortfattat ut på att Facken inom industrin sätter nivån på löneökningarna för hela arbetsmarknaden. I den överenskommelsen ingår även en låglönesatsning i form av en insamlingsmodell. Denna modell innebär att de totala löneökningarna i procent räknat blir något högre på avtalsområden med många lågavlönade.

Att satsa extra på de med lägst lön är en grundläggande åtgärd för att minska inkomstklyftorna.

När träder Kommunals varsel om strejk i kraft?

Om Kommunal och de Gröna arbetsgivarna inte kommer överens till den 20 juni kl. 14.00 kommer utvalda arbetstagarna på utvalda arbetsplatser gå ut i strejk. Läs mer på kommunal.se

Vad innefattar Pappers varsel?

Pappers varsel berör ved- och bränslehanteringen vid Fors bruk som är utlagd på entreprenad till Pålgård Söner & Kran AB. I praktiken innebär varslet att Stora Enso kommer få svårt att fortsätta driften vid bruket. Det är möjligt men det kommer bli dyrt och besvärligt.

När träder Pappers sympatiåtgärd i kraft?

Om parterna inte kommit överens så träder Pappers varsel i kraft den 29 juni 2023 kl. 06.00.

Frågor och svar till medlemmar i avd. 4 Fors

Vilka berörs av varslet?

Allt arbete som utförs av Pålgård Söner och Kran AB berörs av varslet. Det innebär att ingen annan får utföra dessa arbetsuppgifter om strejken träder i kraft. 

Varför läggs varslet på Pålgård Söner och Kran AB?

Inför varje avtalsrörelse ser Pappers över vilka arbetsplatser som kan vara aktuella för eventuella stridsåtgärder. Förbundet har gjort bedömningen att ved- och bränslehanteringen på Stora Enso i Fors ger en önskad effekt. 

Hur fungerar det med ersättning vid strejk?

Det är endast medlemmar som får konfliktersättning från Pappers. Mer information om hur detta går till, kommer när och om varslet träder i kraft.

På vilket sätt berörs anställda vid Stora Enso i Fors? 

I praktiken innebär varslet att Stora Enso kommer få svårt att fortsätta driften vid bruket. Det är möjligt men det kommer bli dyrt och besvärligt.

Arbetsgivaren kan välja att göra en motåtgärd med en lockout - om detta skulle ske kommer alla medlemmar i Pappers att få konfliktersättning. Blir det aktuellt kommer vi återkomma med mer information.