Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt avtal23: Förberedelser inför avtalsrörelsen

Arbetet inför kommande avtalsrörelse pågår för fullt. För att ha mer tid att få fram starka och sammanhållna krav har Pappers interna förberedelsearbete förlagts tidigare än förut. 

Det är en lång demokratiskt process som ligger bakom de avtalskrav som vi kommer lämna över till arbetsgivarsidan.  

Avtalsrörelsen startade med avtalskonferens i november 2021. Då deltog förtroendevalda från alla avdelningar för att identifiera vilka frågor som är viktigast för medlemmarna i Pappers. 

Under våren har medlemmar haft möjlighet att lyfta förslag till kommande avtalskrav, bland annat via sin avdelning som har skickat in avtalsmotioner. Förbundsstyrelse och ombudsmän har rest runt till alla bruk för att genomföra medlemsdialoger, också ett sätt att lyssna in och fånga upp de frågor som medlemmar prioriterar.

På vårens distriktsmöten, där förtroendevalda möts i sex geografiska distrikt, har förslagen och avtalskraven diskuterats och på förbundsårsmöte i slutet av maj beslutades om avtalsmotionerna.

En förutsättning för en bra avtalsrörelse är att vi driver avtalskrav som medlemmarna i Pappers tycker är viktiga och är engagerade i. Det är det som ger oss styrka vid förhandlingsbordet.

I slutet av september 2022 tar förbundsstyrelsen ställning till avtalskraven. Efter det förankras kraven på höstens distriktsmöten. Pappers förbundsmöte, som hålls i anslutning till kongressen, tar ställning till avtalskraven i slutet av november. Därefter fattar förbundsstyrelsen beslut i frågan.

Veckan innan jul växlar vi avtalskrav med arbetsgivarna och efter jul och nyår startar förhandlingarna – med sikte på att nytt avtal innan den 31 mars 2023. Efter denna tidpunkt är det möjligt att säga upp avtalet med sju dagars uppsägningstid.

Två viktiga frågor i avtalsrörelsen

  • Löneökningar och andra ersättningar
  • Arbetstid