Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar

Utbildningar

För de olika rollerna

De utbildningar som förbundet vill att skyddsombud går är följande

•Medlemsutbildning
•Förbundskurs
•BAM (Bättre Arbetsmiljö)
•Arbetsmiljö 1 & 2
•Lag- och avtalskurs
•Andra utbildningar som stärker hen i rollen som skydds- och kontaktombud finns bland annat via LO.
 
 
 
De utbildningar som förbundet vill att en styrelseledamot går är följande 
 
•Medlemsutbildning
•Förbundskurs
•Lag- och avtalskurs
•Andra utbildningar som stärker hen i rollen som förtroendevald exempelvis Insikter.

Medlemsutbildning

Medlemsutbildning hålls av varje avdelning. Avdelning 34 planerar en endagars utbildning till hösten -24. På kursen får du en introduktion till bland annat hur facket, kollektivavtalet och arbetsmiljö funkar. Du får en grundförståelse för hur saker och ting hänger ihop och hur du som medlem kan vara med och påverka. Under medlemsutbildningen kommer det att finnas tid för diskussioner och frågor

Förbundskurs

Det här är grundkursen för dig som är förtroendevald i Pappers.

Kursens syfte är att stärka dig i din roll som förtroendevald genom att ge dig bättre förståelse för organisationen du är förtroendevald i. Du kommer få lära dig mer om hur Pappers är uppbyggt, om stadgar och kollektivavtal.

Du kommer också få träna på praktiska saker som att prata inför grupp och hur du kan vara med och påverka. Vi kommer bland annat att diskutera mänskliga rättigheter samt hur samhället och demokrati fungerar. 

Läs mer om förbundskursen här

Arbetsmiljö 1

Skyddsombudsrollen

Syftet med kursen är att du ska förstå vad rollen som skyddsombud innebär och få en klar bild över dina rättigheter och skyldigheter. Målet är att du ska bli tryggare i din roll och känna till vad som förväntas av dig i ditt uppdrag. Du ska också veta var du kan hitta svar på frågor och vem du ska vända dig till om du behöver stöd. Genom grupparbeten och diskussioner med andra skyddsombud kommer du att få lära dig av deras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

Efter kursen ska du:

 • veta om dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud.
 • ha en idé om hur du ska agera om en arbetskamrat jobbar osäkert.
 • känna till syftet med samverkan.
 • ha kännedom om de grundläggande delarna i arbetsmiljölagen.
 • kunna söka information om lagar och avtal som rör arbetsmiljö.
 • kunna göra en riskbedömning.
 • känna till hur normer och synen på dem kan påverka arbetsmiljön negativt. 
 • känna till hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar utifrån SAM (AFS:en).
 • känna till begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö och känna till huvuddragen i AFS:en. 

 

Läs mer om arbetsmiljökurs 1 här

Arbetsmiljö 2

Arbetsmiljöarbetet

Syftet med kursen är att du ska utvecklas i din roll som skyddsombud genom att ha mer förståelse för arbetsmiljöarbetet och kunna förklara vad det innebär. Du ska kunna identifiera risker och samverka till att genomföra förebyggande åtgärder. Du ska kunna söka information i arbetsmiljölagen och föreskrifter och kunna omsätta den i praktiken i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Genom grupparbeten och diskussioner med andra skyddsombud kommer du att få lära dig av deras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

Efter kursen ska du:

 • kunna berätta om dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud.
 • ha insikt om hur normer, mångfald och jämställdhet påverkar arbetsmiljön.
 • kunna förklara och förstå vad organisatorisk och social arbetsmiljö är.
 • förstå de olika delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • förstå din roll som skyddsombud i projekt på arbetsplatsen.
 • veta hur skyddsorganisationen, och de olika ansvarsområdena inom den, är uppbyggda.
 • känna till rehabiliteringskedjan och förstå varför det är viktigt att den kommer i gång i tid.

 

Läs mer om arbetsmiljökurs 2 här

Ungdomskurs

Här är kursen för dig som är ung medlem i Pappers och som vill få en första inblick i din fackliga organisation.

Vi kommer bland annat att diskutera vilka som är facket och varför facket behövs. Du kommer att få information om arbetsmiljö, vårt kollektivavtal och lagar som påverkar ditt arbete. Vi kommer även att diskutera dina rättigheter och skyldigheter som medlem.

Du kommer få tid att lära känna andra unga medlemmar och dela erfarenheter om hur ni har det på respektive arbetsplats. Vad är bra och hur kan det bli bättre? Hur kan du tillsammans med facket påverka det?

 

Läs mer om ungdomskursen här

Lag och avtalskurs

Den här kursen är för dig som har ett förtroendeuppdrag i Pappers och som tidigare har gått Förbundskursen.

Kursen ska locka till att vilja veta mer, att lära dig övergripande vad lagarna och avtalen handlar om men framför allt ska du veta var du kan läsa mer. Målet är inte att kunna allt utan att du ska veta var och hur du kan söka svar.  

Syftet med kursen är att du ska bli tryggare i din roll som förtroendevald. Du ska lära dig att reagera när något inte står rätt till och förstå när det är läge att agera. Du ska känna till vad de arbetsrättsliga lagarna har för innebörd och hur vi kan använda dem.

Efter avslutad kurs ska du veta vilka verktyg du som förtroendevald har och hur du kan använda dem. Du ska känna till skillnaderna mellan kollektivavtal och lagstiftning, mellan centrala och lokala avtal, och kunna förklara vad som är intressetvist och rättstvist.

 

Läs mer om lag och avtalskursen här

Förhandlingskurs

Den här kursen riktar sig till dig som förhandlar på avdelningen och vill ha en djupare kunskap om hur du bäst förbereder dig inför, och vad ni bör göra i de olika stegen i, en förhandling.

Syftet med kursen är att du ska få nya idéer, verktyg och kunskap om hur du ska agera i förhandling. Du ska ha en tanke om hur du på bästa sätt förbereder dig inför en förhandling, känna till viktiga faktorer i förhandlingsarbetet och veta hur du bör agera efter avslutad förhandling. 

Målet med kursen är att du ska bli tryggare i din roll som förhandlare på avdelningen och ha en vilja att förbättra avtalen för medlemmarna där.

Läs mer om förhandlingskursen här