Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljölagen

Lagar, regler och tillsyn

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete och kompletteras av arbetsmiljöförordningen. För den dagliga verksamheten på arbetsplatsen kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket.

För att veta vad reglerna innebär i praktiken måste man gå vidare till de mer detaljerade föreskrifter eller allmänna råd som Arbetsmiljöverket har gett ut. Föreskrifterna förkortas AFS som uttytt betyder Arbetsmiljöverkets författningssamling. De numreras i den ordning de beslutas av Arbetsmiljöverket.

De föreskrifter som gäller för verksamheten ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen i tryckt eller digital form. Detsamma gäller för arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

Arbetsmiljöverket är en central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. I uppgifterna ingår bland annat att:

  • Leda, samordna och utveckla verksamheten inom arbetsmiljöområdet.
  • Ha tillsynen över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen och de delar i Tobakslagen som berör arbetsmiljön. Tillsyn av Miljöbalken vad avser vissa frågor om genteknik och bekämpningsmedel samt delar av EU:s kemikalielagstiftning, Reach.
  • Meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen.
  • Framställa och förmedla information. Ansvara för den officiella statistik som gäller arbetsmiljö och arbetsskador.

Arbetsmiljölagen med kommentarer LO