Hoppa till huvudinnehåll

Olyckan har vart framme, vad gör jag?

Åh nej! Nu har det hänt, det som inte fick hända! Jag skadade mig på jobbet. Vad gör jag nu, är jag ens försäkrad?

Ja, alla medlemmar är försäkrade vid olycksfall. Och alla olycksfall ska anmälas till försäkringskassan. Anmälan hit görs vid :

  • Olycksfall, en oförutsedd och plötslig händelse.
  • Arbetssjukdom. En sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats av arbetet eller arbetsförhållanden.
  • Tandskador. Alla tandskador ska anmälas! Lätt att glömma då det sällan föranleder sjukskrivning.

Vad vi alla ska veta är att arbetsgivaren enligt lag är skyldig att lämna en skriftlig arbetsskadeanmälan om varje arbetsskada, utan dröjsmål. Arbetsställets huvudskyddsombud kan kontaktas vid behov av hjälp med anmälan.

Anmälan till försäkringskassan görs vid PIA systemet, så det är därför viktigt att det skrivs en PIA. Det kan vara jobbigt att skriva en PIA, särskilt om det som hänt är något som man själv upplever som klumpigt. Men det är viktigt för framtiden att en anmälan görs. Det kan vara bra att ta hjälp av ett skyddsombud för att skriva en PIA, fyra ögon är bättre än två. Tänk på att vara noggrann när du skriver så blir det lättare att följa upp.

För efter att anmälan till försäkringskassan är gjord så ska en kopia på anmälan delges arbetsställets huvudskyddsombud (Johan Hildingsson) och det är tillsammans med honom som en anmälan till AFA görs.

För att läsa mer om hur rutinen på SCM ser ut så kan ni läsa mer här

Hantering av olycksfall, arbetssjukdomar och allvarliga tillbud SCM.docx (sharepoint.com)

Jag hoppas att detta tydliggjorde lite hur det ser ut kring anmälan vid arbetsskador och olyckor. Finns det frågor så kontakta oss