Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar inte bara om hälsa och säkerhet utan även om andra saker: arbetsorganisation, kompetensutveckling, jämställdhetsfrågor, inflytande, stress, relationer.

Även frågor om löneformer, rehabilitering samt arbetstidens förläggning räknas till arbetsmiljö.

Lagar, bestämmelser och avtal är det som styr upp arbetsmiljön, förebygga samt samverkan är nyckelord, både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på bra arbetsförhållande.

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger alltid på arbetsgivaren, men vi som arbetstagare är också skyldiga att aktivt medverka för att uppnå en bra arbetsmiljö.

Skyddsombuden som är valda av den fackliga organisationen skall bevaka att arbetsmiljön är tillfredställande och att arbetsgivaren uppfyller kraven i lag och avtal.

För mer information gällande arbetsmiljö och dess regler vänd er till huvudskyddsombud /skyddsombud eller någon i Pappers avd 34.