Hoppa till huvudinnehåll

Ersättning från AFA

Avd 34 ordnar bättre villkor för samtliga anställda i Södra!
Anställda inom Södra har tills nu inte fått ersättning för arbetsskador som AFA (vårt försäkringsbolag vi har tillsammans med arbetsgivarna) inte godkänner.
Avd 34 uppmärksammade att ett antal personer inte fått sina arbetsskador godkända av AFA, detta har gjort att Avd 34 drivit detta lokalt gentemot HR.
I detta arbete så har en skrivning i vårt lokalavtal om anställningsvillkor spelat en viktig roll, avtalet säger att Södra Cell Mörrum ska stå för ersättningen (inkl karensavdraget och eventuella självrisker) de första 14 dagarna vid sjukskrivning pga arbetsskada om inte AFA godkänner arbetsskadan.
Företaget har nu insett och accepterat denna tolkning från Avd 34:s sida och kommer att tillämpa detta inom hela koncernen.
Alltså kommer Alla anställda inom koncernen få samma fördelar som Pappers Avd 34 förhandlat fram!
Länk till mer info:
HR-portalen - Riktlinje - definitioner av arbetsskador (Uppdaterad 20240411).pdf - Alla dokument (sharepoint.com)
/Styrelsen avd. 34