Hoppa till huvudinnehåll

Tandkassa

En introduktion till tandkassan avd. 34

Kassan ersätter alla åtgärder som Försäkringskassan har godkänner för sitt högkostnadsskydd.

Dessa åtgärder har får ett Referenspris som Försäkringskassans tandläkare har bedömt som ett rimligt pris för åtgärden.

Referenspriset måste anges på fakturan/kvitto enligt lag.

 

  • Det är referenspriset som styr din ersättning (Är behandlingspriset lägre än referenspriset så används detta) Ersättningen räknas först på summan efter andra stöd och rabatter är avdragna, t. ex allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Avgiften är 90 kr/mån
  • På kvittot/fakturan skall åtgärd, referenspris och datum anges.
  • Lämnar man Tandkassan frivilligt och sen vill återinträda så gäller 24 mån karenstid, dvs man betalar full medlemsavgift men får inte tillbaka på kvitton.
  • Man kan vara vilande medlem under tjänstledigt/studier utan att karenstid behöver räknas.

 

 

För ett fullständigt regelverk så läs igenom bifogad fil

Bilagor