Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud

Starten för det som nu kallas för skyddsombud var år 1912 när en ny förstärkt arbetsskyddslag antogs av riksdagen. Dess främsta uppgift var att förebygga olycksfall. Från början hette skyddsombuden arbetarombud och var en väldigt otacksam uppgift att ha. Stod man upp och klagade så riskerade man att bli trakasserad och till och med avskedad från sitt arbete.

Utvecklingen har på över 100 år gått framåt i Sverige och skyddsombudens roll har stärkts, trakasserierna har blivit ovanliga framför allt i vår bransch. Men det existerar, mer om det kan ni läsa här 

Arbetsmiljön i Sverige har även den gått framåt, men det finns fortfarande människor som blir skadade eller sjuka på sina jobb. 2023 var ett svart år i svensk arbetsmiljöhistoria då det var 65 personer som avled på sin arbetsplats. Skyddsombuden finns för alla arbetstagares skull, för att se till säkerheten och göra arbetsgivaren uppmärksam på de brister som finns i vår arbetsmiljö.

Ett skyddsombud har rätt att utföra sitt uppdrag på betald arbetstid och hen har rätt att ta den tid som uppdraget kräver. Ett skyddsombud i avdelning 34 är även ett kontaktombud, en trygg punkt som har tystnadsplikt.

Som skyddsombud hjälper du dina arbetskamrater och för deras talan när det gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen och du samarbetar med arbetsgivaren för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda. Du har både rättigheter och skyldigheter.

Ett skyddsombud har även rätt att få den utbildning som uppdraget kräver, på betald arbetstid.

På Södra Cell Mörrum har vi ett stort antal skyddsombud, vi kan känna igen dem på att de flesta bär gröna hjälmar ute i fabriken. Du kan även hitta en lista på dem här, men det kräver att du loggar in med bankID.