Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringar

I din medlemsavgiften till pappers avdelning 158 ingår ett flertal försäkringar.
Nedan finns en sammanställning av de försäkringar som du får eller kan teckna.

Kontakta avdelningens Försäkringsinformatörer om du har några funderingar.
Magnus Bäckström Skift 1, Kassör
Magnus Lundberg, Skift 5
Niklas Eklund, Skift 5
Bo Berg, Skift 4
John Segerstedt, Dagtid
Lars Johansson, Dagtid, AHSO

Läs mer på Folksams sida…
Pappers Medlemsförsäkringar

Hemförsäkring för medlemmar:
I ditt medlemskap ingår en hemförsäkring. Dessutom kan du skräddarsy försäkringen efter eget behov genom att uppgradera och välja tillägg.

Allriskförsäkring (GF 14 713-00000)
Som komplement till hemförsäkringen, ingår allriskförsäkring (så kallad drulleförsäkring) i medlemsavgiften till avdelningen. Allrisken har ett eget försäkringsnummer KF-3693050-100

Vid skada till allriskförsäkringen, Kontakta Folksam på telefon 0771-960 960 för reglering av skadan och ange där också att ni omfattas av självriskreduktion/eliminering enligt försäkringsnummer KF-3693050-100.
(du har en självriskeliminering vart tredje år).

Har ni tecknat någon egen allrisk bör ni säg upp den.

Olycksfallsförsäkringen Medlemsolycksfall
Du som är medlem har ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen Medlemsolycksfall – Fritid ingår i medlemskapet och du kan också teckna den för din sambo.

Kompletterings-TGL
Den här livförsäkringen gäller för de försäkringsberättigade medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring genom avtal, eller jämförbar försäkring tecknad på medlemmens arbetsplats.

Diagnosförsäkring (GF 14702)
Diagnosförsäkringen omfattar alla medlemmar upp till 65 år och lämnar ersättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser.

Barngrupplivsförsäkring
Gäller för barn till och med det kalenderår barnet fyller 18 år. Också barn till make, registrerad partner eller sambo omfattas – om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 35 000 kronor till barnets dödsbo.

Sjukförsäkring
Sjukdom eller olycka kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om det blir långvarigt kan det bli mer kännbart.

Sjukförsäkringen ersätter från 91:a dagen, pågår i högst 18 månader.
Samt man kan få en kostnadsersättning från 91:a dagen på 5% av ett Prisbasbelopp (engångsersättning)

Efterlevandeförsäkring
Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap ingår även en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader med 5 basbelopp.

Inkomstförsäkringen
Pappers alla medlemmar omfattas från den 1 juli 2020 av en inkomstförsäkring som kan ge 80% i ersättning med lön upp till 50 000 kr i 300 ersättningsdagar.
• Inkomstförsäkringen träder i kraft den 1 juli 2020, alla som är medlemmar då i Pappers och Pappers A-kassa kommer direkt att omfattas av försäkringen.
• Inkomstförsäkringen kompletterar inkomstbaserad ersättning från a-kassan och ingår i medlemskapet. Det innebär att du kan bar få ersättning från försäkringen när du får inkomstbaserad ersättning från Pappers A-kassa.
• Går den enskilde med efter den 1 juli 2020 måste du ha varit medlem i Pappers i minst 12 månader, samt vara kvalificerad till inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
• Inkomstförsäkringen ersätter all arbetslöshet (oavsett hur den uppkommit).
• Medlemmar som tjänar över 50 000 kr per månad kan välja att teckna ett frivilligt tillägg för att höja taket upp 
till max 90 000 kr per månad.
• För att ersättning ska kunna utbetalas från tilläggsförsäkringen behöver du ha haft den i 12 månader.
• Särskild kvalifikationstid gäller för den som tecknar tillägget i samband med att försäkringen införs (de som gör det omfattas direkt av tillägget).

Rehabiliteringsförsäkring (R 158)
Gäller för medlemmar upp till 65 år, ersätter bl. a. sjukgymnastik, kiropraktiker upp till högkostnadsskyddet (12 månaders intervaller)

Läs om reglerna för PAPPERS 158:s Rehabiliteringskassa, R 158 nedan.

Tilläggsförsäkringar som ni har möjlighet att teckna om ni vill.
Sjuk- och efterlevandeförsäkring – för sambo och äkta hälft (GF 13000-00158)
Det finns möjlighet att medförsäkra din sambo eller äkta hälft. Kostnad 63 kr/månad

Olycksfallsförsäkringen för sambo och äkta hälft (GF 13000-00158)
Olycksfallsskydd för dig själv ingår. Men du kan komplettera Medlemsolycksfall Fritid att gälla med samma ersättning för din sambo eller äkta hälft. Kostnad 46 kr/månaden

Barnförsäkringen Medlemsbarn (GF 13000-00158)
Medlemsbarn innehåller samma skydd som våra individuella barnförsäkringar, men är billigare och kan tecknas utan hälsoprövning.
Priset beror på försäkringsbelopp och barnets ålder, försäkringen kan tecknas i två nivåer 25pbb (prisbasbelopp) som kostar 149-169 kr/månad och för 50pbb (prisbasbelopp) som kostar 234-264 kr/månad.

Tandvårdsförsäkring TF 158 för tillsvidareanställda och visstidsanställda
Tandvårdskostnaden ersätts med 60% av referenspriset, dock högst 10 000 kronor netto under en 12 månaders period.

Behandlingar äldre än 6 månader ersätts ej.
Läs om reglerna för PAPPERS AVD 158:s tandvårdsförsäkring, TF 158 nedan.

Blivande pensionär och TF 158
Som blivande pensionär och vill kvarstå i TF158 (tandvårdsförsäkring) så måste du fylla i blankett för Pensionärsmedlem i TF158 som finns nedan och lämna in den till kassören på fackexpeditionen.

Premien är 50kr/månad, PTK 60kr/månad och för medförsäkrad 60 kr/månad

Försäkringar för pensionärer
GF 14701-00020 som täcker Sjukdom, olycksfall 60+ barngruppliv, diagnosförsäkring och hemförsäkring för medlem.

För medlemmar födda 1932 eller tidigare gäller GF 14703, gruppliv istället för sjukdom 60+

Du kan även teckna genom ditt medlemskap.
GF 89000-02000 Olycksfall 60+ för medförsäkrad: 32kr/månad
Sjukdom 60+ för medlem och medförsäkrad, premie mellan 70-90kr/månad där ingår f.om. 2018-07-01 Diagnosförsäkringen.

Tillägg dödsfallsbelopp, för medlem och medförsäkrad 55-120kr/månad
Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och barnbarn 166kr/månad

GF 14873 Sparliv 60+ för medlem och medförsäkrade 54kr/månad+175kr eller 350kr/månad
Kan ej nytecknas.

Avtalsförsäkringar

Dessa försäkringar gäller, eftersom kollektivavtal om AFA-försäkringar är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO.
Omställningsförsäkring med AGB-Försäkring (avgångsbidrag) och omställningsstöd, gäller vid arbetslöshet när man blir uppsagd.
AGS-Avtalsgruppsjukförsäkring , gäller vid sjukdom från 91:a dagen till 360:e dagen och under sjukersättning, och aktivitetsersättningstid
TFA-Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, gäller vid arbetsolycksfall och arbetsskada.
TGL-Tjänstegrupplivförsäkring, gäller vid dödsfall.
Avtalspension SAF-LO med Premiebefrielseförsäkring, gäller vid ålderspension.
FTP – Försäkring om föräldrapenning vid barns födelse eller adoption

Kontakta avdelningens försäkringsrådgivare vid frågor.

Prisbasbelopp
2024 = 57 300kr
2023 = 52 500kr

Bilagor