Hoppa till huvudinnehåll

Nya organisation.

Senaste månaden har vi och tjänstemannafacken förhandlat med företaget om tillsättningar av nya avdelnings och gruppchefer. Tjänstemannafacken har deltagit i risk och konsekvensanalyser av den nya organisationen, vi har också lyft frågor gällande nya organisationen men inte deltagit i analysen.

Våran uppfattning om den nya organisationen för tjänstemännen är att den ser bra ut då det tillkommer flera tjänster som förhoppningsvis löser det arbetsmiljöproblem som finns där.

Vidare så kommer vi att genomgå risk och konsekvensbedömningar på dom förändringar som sker i kollektivet, detta är planerat att ske under februari.

I dessa risk/konsekvensgrupper ingår förtroendevalda från avdelningarna som berörs och förhandlingsgruppen, för att nå bästa möjliga utfall för er medlemmar.

Vi startar med underhåll där det sker många grupptillhörighetsförändringar, företaget kommer att sköta informationen i första hand och vi kommer att följa upp informationstillfällena med medlemsmöten.