Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Skåregärde

20230927_115811.jpg

Bild
Sjön vid Skåregärde

STIFTELSEN SKÅREGÄRDE är en skogsfastighet tillhörande Pappers avd 9 Värö, belägen ca 1,5 mil öster om Lindome, (res Hällesåkersvägen) mot Härryda och Landvetter.

Den består av långsmala skiften vilka gränsar till Halland och Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län). Hela fastigheten har en yta av 80 ha exkl bostadshus.
 
I den norra delen ingår en del i sjön Östersjön som har gemensamt vattensystem med Nordsjön, båda är insjöar. I Östersjön ingår även två mindre öar som tillhör fastigheten. I den södra delen ingår en del av sjön Kroksjön. 
På fastigheten ingår även en del i en tjärn, Slättastjärn som är belägen i den nordöstra delen. Ungefär mitt genom fastigheten delar Lindomevägen av området till båda sidor om vägen. Utmed Lindomevägen flyter Lindomeån inom fastighetens område.

I Kroksjön har Pappers haft en roddbåt för medlemmarnas möjlighet till lån. Tyvärr blev denna stulen efter ett 10-tal år.
Det har även funnits ett bostadshus med tillhörande uthus. Detta har för några år sedan styckats av och sålts främst p.g.a höga underhållskostnader.
Hyresgäster har under några år funnits till bostadshuset jämte uthusen.

Inom fastigheten har Luftfartsverket en flygfyr för inflygning till Landvetters flygplats. Även radioföretaget Terracom har utrustning placerad på den södra delen av fastigheten. Arrendekontrakt är upprättat för dessa anläggningar, även om främst Luftfartsverket var angelägna om att få friköpa mark för sina ändamål.

Bilagor

Aktuellt

Aktuellt Skåregärde

Bidra till trivseln på Skåregärde!
 
Styrelsen för Skåregärde har funderingar på om intresse finns av att göra något för att nyttja marken på ett bättre sätt som gynnar medlemmarna här och nu. Förslaget är att bygga ett vindskydd samt köpa in en mindre båt som medlemmarna kan nyttja vid exempelvis fiske, då vi även har fiskerätt i sjön.
Nu är frågan vad medlemmarna tycker om detta? Finns det några fler idéer och förslag?
Finns det kanske till och med några eldsjälar som skulle vilja vara med och driva detta framåt?
Hör av er till någon i styrelsen för Stiftelsen Skåregärde;
Emma Larsson, Jörgen Andersson, Johan Arvidsson, Kim Johansen eller David Karlsson.

Ordförande Skåregärde

Emma Larsson
Emma

Kassör Skåregärde

Jörgen Andersson
Jörgen

Ledamot Skåregärde

Johan Arvidsson
Johan A

Ledamot Skåregärde

Kim Johansen

Suppleant Skåregärde

David Karlsson
David K

Suppleant Skåregärde

Anton Hermansson
Anton