Hoppa till huvudinnehåll

UNG

UNG-Bild NY.png

Bild
Ung-Kommittén 2024

Ossian Ehn (EL), Filip Bengtsson (Transport), Filip Lundmark (Mek/Kaust), Kajsa Svensson (Förråd), Robin Påhlsson (Mek/Kaust), Wilhelm Hietikko (Kyl/Vent), Johannes Gustafsson (Massafabrik), Jakob Johansson (Utlastning)

På Pappers hemsida står det:
Både Pappers och pappersindustrin står inför en stor generationsväxling. Genom satsningen på unga medlemmar vill vi i Pappers inspirera unga att engagera sig i facket, lära sig mer om hur man kan påverka på sin arbetsplats och samtidigt skapa en gemenskap bland unga medlemmar.
 

Syfte

Avd.9’s UNG-Kommitté startades hösten 2022 av avdelningsstyrelsen på inrådan av förbundsstyrelsen, med ambition att stärka juniora medlemmars fackliga engagemang.

Genom att vara en instegsnivå för juniora medlemmar att bekanta sig med avdelningens arbete hoppas UNG-verksamheten att på sikt bidra till ett bredare samt djupare kompetensunderlag för avd.9’s normala verksamhet.

Avsikten är att under två tillfällen årligen ha en aktivitet där UNG-medlemmar bjuds in till ett tematillfälle där vi under ordnade men lättsamma former behandlar fackligt arbete samt bekantar oss med varandra och skapar kamratanda bland medlemmar.

UNG-Kommittén träffas kvartalsvis för att planera aktivitetstillfällen samt fortsätta driva arbetet med att utveckla UNG-verksamheten.

Avd.9s UNG-Kommittés svarar under Avd.9s Styrelse och har i huvudsaklig uppgift att öka kompetensgraden hos avdelningens medlemmar genom att i huvudsak engagera och aktivera avdelningens yngre medlemmar.

Ung-kommitténs mål

 - Engagera flera unga att vara med och påverka.

- Fånga upp dem som inte är med i UNG-gruppen och vad de vill ha svar på för frågor, samt vilka frågor vi kan driva för att det ska bli intressant för dessa.

- Informera om hur man gör en motion.

- Göra facket intressant.

- Fackets historia. Hur det har sett ut förr. 

- Skylta mer med material och diverse så som avtal, vila, ersättningar mm. 

- Tidig inblick i facket.

UNG-Ansvarig

Kajsa Svensson

Om du har funderingar och vill veta mer om Ung så hör av dig till mig eller kom förbi Förrådet!

 

 

Kajsa 2