Hoppa till huvudinnehåll

Tandförmån

Regler för tandvårdsförmån med högkostnadsskydd för Pappers avd. 96 

1. Ersättningen för tandvårdskostnad som överstiger 1200:-/år ersätts av Pappers avd. 96 med 35% av patientavgiften. Den del som överstiger 5000:-/år ersätts med 60%. OBS detta under förutsättning att ingen annan ersättning utgått (ex. försäkring). Ersättningen beräknas per kalenderår, dvs. fr.o.m. 1/1-31/12. Kvitton ska vara Pappers avd. 96 tillhanda senast den 15 januari nästföljande år. 

2. Som villkor för att omfattas av högkostnadsförmånen gäller medlemskap i Pappers avd.96. Förmånen börjar gälla då man varit medlem i 1 år och slutar gälla då anställningen på Gruvöns Bruk inom Pappers verksamhetsområde upphör. 

3. Ansökan görs hos Pappers avd. 96 på särskild blankett. Originalkvitton skall alltid bifogas ansökan. 

4. Ersättningen utbetalas endast för tandvård som omfattas och utförs av leg. tandläkare eller profylaxpersonal anslutna till den svenska tandvårdsförsäkringen. Ersättning betalas endast ut för åtgärder, undersökningar och förebyggande behandling. Det får inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning. 

5. Ersättningen utbetalas till uppgivna kvitton senast 25 mars året därpå. Ingen kontantutbetalning kommer att ske. 

6. Fortlöpande avrapportering skall ske till styrelsen för Pappers avd. 96 och till revisorerna. 

7. Vid tvist avgör styrelsen för Pappers avd. 96. 

8. Den som gör sig skyldig till medvetet oriktigt förfarande, för att kunna tillgodogöra sig ersättning riskerar sitt medlemskap i Pappers avd. 96. 

9. Ovanstående regelverk gäller tills vidare. 

Vad innebär då detta för dig som medlem? Hur stort blir det stöd du kan få genom Pappers? Se exempel nedan: 

 

 

TandläkarkostnadBidrag 35-60%
1500:-105:-
3000:-630:-
4500:-1155:-
6000:-1930:-
7500:-2830:-
9000:-3730:-
10500:-4630:-
12000:-5530:-
13500:-6430:-
15000:-7330:-
20000:-10330:-