Hoppa till huvudinnehåll

Råd vid uppsägning

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas i ett rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera om uppsägningstider och information om från vilket datum anställningen upphör.

Din uppsägningstid beror på vilken anställning du har och vad som står i anställningsavtalet. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad.

Observera att om du sägs upp pga. arbetsbrist och vid uppsägningstillfället uppnått 55 års ålder och har 10 års sammanhängande anställningstid så förlängs din uppsägningstid med sex månader.

Du är skyldig att vara kvar och arbeta under din uppsägningstid om inte annat överenskommits.

Innestående semester, arbetstidskonto, tid i kompbank mm. får inte förläggas till din uppsägningstid utan ditt medgivande. Sparade semesterdagar ska betalas ut efter avslutad anställning, intjänad kompledighet och arbetstidskonto likaså.

Om du varit anställd i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd pga. arbetsbrist så har du företrädesrätt till återanställning. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter nio månader framåt.

OBSERVERA att du vid uppsägningen ska göra anspråk på företrädesrätten och arbetsgivaren ska därefter skriftligt bekräfta att du gjort detta.

Turordningslista innebär att sist anställd blir uppsagd först och vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.

Under uppsägningstiden har du rätt till ledighet med lön för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste ansöka hos arbetsgivaren om ledigheten.

För den som är helt föräldraledig börjar uppsägningstiden löpa när föräldraledigheten upphör.

När du blir uppsagd ska du begära ett korrekt ifyllt arbetsgivarintyg och referenser. Blanketten ”Arbetsgivarintyg” finns att ladda ner från www.internetkassan.nu/44. Där kan du också hitta annan värdefull information.

Det är viktigt att du anmäler dig till arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Facket har förhandlat fram en omställningsförsäkring för medlemmarna. Den består av två delar:

  1. Omställningsstödet – ger ekonomiskt stöd till åtgärder som hjälper den uppsagda att söka nytt arbete.

Omställningsstödet kan bestå av en kartläggning av dina förutsättningar, vägledning, handlingsplan, genomgång av möjligheterna på arbetsmarknaden samt träning i personlig marknadsföring och i att söka jobb.

För mer information, se www.tsl.se

  1. AGB-försäkringen – avgångsbidrag som ger kontant ersättning till den som blivit uppsagd från en tillsvidareanställning pga. arbetsbrist.

Du ska ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod.

Du ansvarar själv för att anmälan blir gjord. AGB-ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp när anställningen upphör och är skattepliktigt.

För mer information, se www.afaforsakring.se