Hoppa till huvudinnehåll

Avdelningen historia

...den 9 februari 1907 samlades arbetare vid Torsby träsliperi till ett möte. Ändamålet med mötet framgår av protokollet som skrevs. Det börjar så här: "Protokoll fört vid mötet med arbetarna vid Torsby Trämassefabrik i afsikt att bilda fackförening".

 


 

Fackföreningen bildades av 14 arbetare. Den 1 mars 1907 anslöt föreningen sig till Svenska Grov & Fabriksarbetareförbundet och fick nummer 249.

Den 21 - 22 juni 1920 bildades Svenska Pappersindustriarbetareförbundet i Gävle Folkets Hus. Avdelningen i Torsby hade först en avvisande hållning till det nya förbundet. Man trodde att en så liten avdelning skulle förlora på en övergång.

Medlemmarna började tröttna på Grov - och Fabriksarbetareförbundets höga avgifter och tyckte att
löneförhandlingarna blev långa och ofta inte gav något resultat. Därför togs den 4 maj 1921 beslut om övergång till det nya förbundet där avdelningen fick sitt nuvarande nummer, 96. Den 21 januari höll man det första mötet tillhörande Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.

Den 1 november 1929 slogs Torsby träsliperi igen och ett 40-tal miste sin enda möjlighet till existens i Fryksände.

Vid starten av fabriken vid Gruvön sommaren 1931 var arbetare från Torsby anställda. Dessa hade god yrkesvana och eftersom de också hade god vana och erfarenhet av fackligt blev de stommen i Pappers avdelning 96 Gruvön.

När avdelningen firar sina jubileum räknar man från 1931 och har firat 50-, 60-, och 75-årsjubileum.

Avdelningens historia från starten i Torsby till nutid innehåller mycket intressant. För den som är intresserad av detta rekommenderas bl.a. böckerna 96:an 50 år (1981) och 96:an 75 år (2006).