Hoppa till huvudinnehåll

Lokalavtal 2024 är klart.

Då var lokalavtalet 2024 förhandlat klart och signerat. 
Avtalet finns att läsa under menyraden till vänster på startsidan "Avtal & Stadgar"

Löneökningen var 2,8% av den totala lönepotten på alla tillsvidareanställda vilket ger 481kr generellt och 481kr lokalt att fördela. 962kr läggs därmed på meddellönegraden enligt uppgörelse.
Medellönegrad på 6-skift var 130, 2-skift samt valsslip 130 och dagtid 140. 
Därefter fördelas det med 5% skillnad mellan lönegraderna.

Det som är nytt i avtalet förutom lönenivåerna är reglering av dygnsvilan. Numera finns det inget fast klockslag utan tiden räknas från arbetspassets början, 11 timmars dygnsvila ska vara sammanhängande. Tillämpas undantagsreglerna ska Pappers avd 143 underrättas på avsedd blankett. 

Nu finns det möjlighet att överföra delar av kompsaldot samt överskjutande tid över 66 timmar till pension. 
Summan räknas upp med 5% om föregående årsinkomst är under 7,5 inkomstbasbelopp. Överstiger föregående årsinkomst 7,5 inkomstbasbelopp räknas summan upp med 30%. Denna möjlighet är knutet till valet av ATK till pension. Har man valt all ATK till pension finns ingen begränsning, har man valt delar av ATK till pension kan man inte avsätta mer komptid än den delen ATK som är avsatt.

Företaget håller på att bygga en lösning i Benify för dessa val och fram tills det är klart får man mejla Payroll om hur man vill hantera sitt kompsaldo/avsättning.

Meddelas inget betalas all tid överskjutande 66 timmar ut som kontant betalning som vanligt.

 

Vill även passa på att önska alla medlemmar en riktigt trevlig och välförtjänt semester!