Hoppa till huvudinnehåll

Tandvårdskassan

Stadgar gäller fr.o.m. 2021-01-01
 

Medlemskap 
Tandvårdskassan är en del av Pappers avdelning 14 lokala medlemsförmåner.
Som medlem i Pappers avdelning 14 är man automatiskt ansluten till
tandvårdskassan.
Endast yrkesverksamma medlemmar kan fortsätta vara medlem i tandkassan efter
65 år.
 
Avgift
Tandvårdskassan ingår i den lokala medlemsavgiften.
För ej yrkesverksamma (sjuka, förtidspensionärer, föräldralediga, arbetslösa etc.)
ingår tandvårdskassan i grundavgiften som betalas in till förbundet.
I det fall medlemsavgift uteblivit i tre månader, har avdelningsstyrelsen rätt att
utesluta medlemmen ur tandkassan efter beslut i styrelsen.

Ersättning
Tandvårdskassan ersätter 50 % av kostnaden för tandvård hos legitimerad
tandläkare eller tandhygienist. Förskottsbetalning ersätts inte. Originalkvitton som
styrker kostnaderna ska lämnas.
Abonnemangstandvård ersätts även av tandvårdskassan.
Tandvårdsartiklar, administrationsavgifter, kosmetiska artiklar med mera ersätts ej.
Tvist om ersättning avgörs av Pappers avdelning 14:s styrelse
 
Beslutsordning
Förändringar i tandvårdskassan beslutas av Pappers avdelning 14:s avdelningsmöte.
Upphörande av tandvårdskassan beslutas av Pappers avdelning 14:s
avdelningsmöte. Inbetalda avgifter tillfaller avdelningen.