Hoppa till huvudinnehåll

Löftet

Det fackliga löftet

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav”

Facket och kollektivavtalet är det fackliga löftet i praktiken.

Kollektivavtalet fastställs i förhandling med arbetsgivarna, både på lokal- och centralnivå.

I kollektivavtalet lovar vi varandra att inte jobba för sämre villkor.

Så inte andra pappersarbetare konkurrerar med oss, utan vi står enade i våra krav mot arbetsgivarna.

Arbetsgivarna går med på detta, i utbyte mot arbetsfred. Båda parter har lika stort ansvar att avtalet följs.

Vår idé

LO förbundens medlemmar är bärare av en idé, en tanke om att det lönar sig att driva frågor tillsammans.

De flesta som arbetar är medlemmar i ett fackförbund för att det ger trygghet och för att vi blir starkare tillsammans.

För att vi ska bli ännu starkare är det viktigt att vi fortsätter att växa. Genom att agera tillsammans har vi uppnått stora framgångar. Lönerna skulle ha varit lägre om inte facket hade funnits.

Arbetslivet är orättvist. Många medlemmar upplever stress och ohälsa på jobbet. Klyftorna i samhället ökar.

För många är det svårt att få lönen att räcka till. Arbetslöshet drabbar många hårt.

Det är också därför som LO-förbunden lägger fram gemensamma avtalskrav.

För att komma överens behöver vi förhandla med arbetsgivaren som har en starkare maktposition.

För att inte vi anställda ska förlora behöver vi ena oss.

Därför behövs facket och därför behövs samordning inom facket.