Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och Studiebidrag

Studiebidrag

För att främja medlemmarnas intressen för studier på fritid eller vid tjänsteledighet, och
samtidigt göra medlemskapet i Pappers avd.14 än mer attraktivt så ges bidrag för alla
studier/kurser från studiecirklar till universitetsutbildningar.
Medlemmar i Pappers avd.14 får tillbaka 50% max 1000kr/år av kostnaden av
deltagaravgifter och studiematerial.
Kopia av kvitto samt information om vilken utbildning ansökan avser, samt namn och
personnummer skickas till avdelning 14 mail: avd14@pappers.se eller lämnas in skriftligt vid
pappers expedition inom 6 månader. 
Bidraget avser ej medlemsavgifter.
Tvist om ersättning avgörs av Pappers avd.14s styrelse.

Kulturbidrag

Pappers avd.14 vill att dess medlemmar ska ha ett stort engagemang och intresse i
kulturverksamhet. Därför har avdelningen skapat detta kulturbidrag för att främja
medlemmarnas intresse och engagemang i kultur. 
Inom ramen av detta kulturbidrag finns exempelvis. 
Sportarrangemang, bio, teater, konsert, utbildning mot kultur etc. 
Huvudregeln för bidraget är att man ska uppleva något och inte själv utföra det.
Medlemmar i Pappers avd.14 får tillbaka 50% av biljettpriset på arrangemang som klassas
enligt ovan. Varje medlem kan nyttja bidraget för max 500 kr utbetalt per år vid max 4 olika
tillfällen.
Kopia av kvitto samt information om vilken evenemangansökan avser, samt namn och
personnummer skickas till avdelning 14 mail: avd14@pappers.se eller lämnas in skriftligt vid
pappers expedition inom 6 månader. 
Bidraget avser ej medlemsavgifter.
Tvist om ersättning avgörs av Pappers avd.14s styrelse.