Hoppa till huvudinnehåll

Löneförhandlingarna är klara

lokal logga

2.8% blev 4.96% med möjlighet till kompetens- och löneutveckling

NU! 3 månader senare har vi rott årets förhandlingar i hamn med nytt lokalavtal. Avdelningen och Företaget har skrivit under och skickats iväg till de centrala parterna för godkännande.

Årets utfall från centralt håll var 2.8% som motsvarade en lönepott på ca 800kr per person som skulle fördelas på alla anställda. Detta ger att ca 400kr är den garanterade höjningen alla skulle haft rätt till. Den totalt utdelade potten landade istället på ca 4.96% total löneökning i avtalet. Det har alltså skjutits till 77% extra till lönepotten för igångsättning av lönesystemet där vi nu också har möjlighet till löneutveckling när vi höjer vår kompetens.

Det nya avtalet kommer så snabbt som möjligt laddas upp på intranätet så alla kan ta del av det. I höst hålls ett avdelningsmöte där vi går igenom det nya avtalet.

De nya lönerna kommer att kommuniceras av närmaste chef så snart de har fått informationen från företaget. Nu vid övergången till ett nytt lönesystem kommer inte alla få mer än vad det centrala avtalet skulle gett. Detta pga hur det tidigare avtalet fungerat med den skeva lönesättningen som varit. Men vi har säkerställt att alla minst får det som det centrala avtalet skulle ha gett. Om ni skulle märka att er ordinarie lön inte motsvarar lägsta höjningen så hör av er direkt för då är det ett fel som vi missat.

Målet är att de nya lönerna kommer betalas ut i Juli månad retroaktivt från 2024-04-01.

Det är många nyheter och förändringar i avtalet. Har ni frågor så våga ställa dom till närmsta förtroendevald så kommer vi tillsammans hjälpas åt så att alla förstår vad som gäller framöver.

Om ni klickar på bilagan här nedanför ligger det också med en snabb jämförelse av vad det nya avtalet kan vara värt kontra det gamla samt ytterligare information för respektive avdelning.

Trevlig Sommar

Gabriel Jöngren - Ordförande

Bilagor

gamla-mot-nya-lokalavtalet-for-produktion.docx

Dokument