Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision Pappers Skärblacka 2024

Pengar

Vi kan nu meddela att vi är klara med förhandlingarna gällande förutsättningarna för lokal lönerevision för kollektivanställda.

Det centrala avtalet ger i snitt 864 kr vilket motsvarar 2,8 % lokalt. Förhandlingarna mellan företaget och Pappers lokalt har resulterat i en generell del på 530 kr (inklusive 11 % året runt tillägg), samt en individuell del på 532 kr. Den individuella delen kommer cheferna att fördela enligt Billeruds lönebildnings principer dvs efter prestation och marknadslöneläge.

Observera att den individuella lönesättningen innebär att alla inte får snittet på 2,8 % utan det finns en spridning upp och ner.

Totalt läggs 3,46 % ut i lönerevisionen för hela kollektivet.

Även i år kommer alla medarbetare som ingår i lönerevisionen att få ett personligt lönesamtal där chefen kommer att förklara på vilka grunder lönen är satt.

De nya lönerna kommer att utbetalas med lönen i juni, och gäller retroaktivt från 1 april 2024.

Förhandlingen mellan företaget och Pappers har också resulterat i en kommande förändring av utfyllnadsersättning för utbildnings- och informationstid. De idag gällande antal timmar för genomsnittligt antal utbildnings- och informationstimmar är 20 timmar, och för dessa utges inte någon ersättning. From 1 januari 2025 kommer dessa timmar vara 16 timmar.