Hoppa till huvudinnehåll

ENKLARE ATT FÅ UT KOMPTID

En av nyheterna i kollektivavtalet, som skrevs förra året, börjar gälla den 1 april 2024 och gäller möjligheten att ta ut komptid. Det nya regelverket främjar ledighet och innebär i förlängningen att arbetsgivarna behöver se över och öka bemanningen.

I det tidigare riksavtalet har det funnits en möjlighet för arbetare och arbetsgivare att komma överens om kompledighet efter utfört övertidsarbete. Men det har också varit möjligt för arbetsgivaren att säga nej till att få ta ut den inarbetade tiden. I det nya avtalet har vi gått från möjlighet till rättighet att ta ut sin kompledighet – och gjort det svårare för arbetsgivaren att säga nej.

Den nya regeln innebär också att du själv kan välja att spara kompensationsledighet i en tidbank. Tidigare har detta bara varit en lokal överenskommelse, men nu finns rätten även i riksavtalet. Tidbanken kan uppgå till max 40 timmar (om det inte finns ett annat lokalt avtal) och arbetsgivaren kan bara neka ledighet om den innebär en olägenhet i arbetsgivarens verksamhet. Att en arbetstagare behöver ersättas vid ledighet är inte en sådan olägenhet. 

Då den här regeln är ny behöver vi hjälp att se till att den följs. Om du nekas ledighet är det viktigt att du informerar Pappers.