Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringar

Försäkringsansvarig
Pär Frankesson

Försäkringsinformatörer
Niclas Haag

Niklas Resare

Har du funderingar/frågor gällande försäkringar är det oss du ska vända dig till, så försöker vi hjälpa dig eller ser till att du får den hjälp du behöver.


Nedan får du/ni en överblick över vilka försäkringar som vi inom avd43 omfattas av samt vilka vi enkelt kan välja till våra redan befintliga.

Försäkringar via Kollektivavtal (dessa gäller även icke medlemmar)

- AGS (sjukdom)
- TFA (arbetsskada)
- AGB + omställningsstöd (arbetslöshet)
- SAF-LO avtalspension + premiebefrielseförs. (ålderdom)
- TGL (dödsfall)

Försäkringar via medlemsskap (gäller medlemmar i Pappers Avd. 43)

Förbundsförsäkringarna
- Fritidsolycksfallsförsäkring (MOF)
- Hemförsäkring
- Barngruppliv (25.000 kr)
- Kompletterings TGL
- Diagnoskapital, 30.000 kr (OBS! Höjs till 50.000 kr 2013)

Avd gruppförsäkring
- Dödsfall (OBS! Höjt till 6 pbb från 1 nov 2012)
- Sjukdom

Tillvalsförsäkringar
- Medförsäkra make/maka/sambo (sjuk och efterlevandeförsäkring / MOF)
- Medlemsbarn