Hoppa till huvudinnehåll

Information rörande Besparingsprogrammet

Då är det dags för en liten uppdatering igen vad som hänt och pågått de senaste 2 veckorna rörande Besparingsprogrammet.

Det har nu sedan senaste uppdateringen vart 3 stycken Risk & Konsekvensanalyser rörande "Produktion" - alltså Massabruket, Kartongbruket samt Konverteringen/Utlastningen. Den 3:e och sista sittningen genomfördes under gårdagen och man hamnade tillslut på att deltagarna såg/tog fram 253 stycken risker + att 10 risker ytterligare tillkom och fördes in från tidigare/andra riskbedömningar som man hade sett hade med "Produktion" att göra. Så totalt blev summan för "Produktion" 263 risker.

Så nu är "sittningarna" med Risk & Konsekvensanalyserna genomförda på alla avsnitt. Det har nu vart R & K på den nyss nämnda Massabruk, Kartongbruk, Konvertering + T&I + Miljö, Säkerhet, Kvalitet och Produktutveckling + Underhåll samt Ledningssupport och Kommunikation.

Alla deltagande SKO-ombud + Arbetsmiljöombud samt andra deltagande medarbetare som i sina roller har vart med ska ha ett stort tack för ett väldigt väl utfört arbete i att ta fram så pass många risker som ni gjort - bra jobbat!

Nu har vi gjort det vi kan i detta viktiga arbete att påvisa risker med det föreslagna förslaget som Företaget lagt fram som innefattat varslet på 63 tjänster. Nu är det upp till dem att ta fram åtgärder på de upptagna riskerna.

Vi kommer även framöver i Förhandlingsgrupperna att fortsätta att träffa Företaget. Så MBL-förhandlingarna fortsätter alltså.

Utöver men med anledning av Besparingsprogrammet så håller Projektgruppen för Självstyrande Team nu att formeras och beräknas att vara klart för uppstart inom de närmaste veckorna. det är chefen för Massabruket/Ola Westerlund som kommer att ansvara och driva det här arbetet.

Ta hand om varandra.

Styrelsen Pappers Avd. 4