Hoppa till huvudinnehåll

Information rörande Besparingsprogrammet

Vi kör en liten uppdatering vad som hänt de senaste 2 veckorna rörande Besparingsprogrammet.

Det har nu vart 2 stycken Risk & Konsekvensanalyser rörande Miljö, Säkerhet och Produktutveckling. Även här precis som i sittningarna rörande Underhåll så tog de inblandade fram en bra bit över 100 risker i olika allvarlighetsgrader som nu Företaget ska ta fram åtgärder kring. Det har även vart en första förhandling rörande densamma där man egentligen bara gick genom alla risker och där företaget började komma med förslag på åtgärder.

Idag kommer det även att bli en första sittning med uttagna skydds & Arbetsmiljöombud samt andra uttagna lämpliga personer inför Risk & Konsekvensanalyserna som startar nästa vecka rörande Massabruket, Kartongbruket samt Konverteringen/Utlastningen. Första sittningen är den 8/5 rörande detta stora avsnitt.

Vill även här och nu slå ett slag för att be er alla att inte spekulera allt för mycket om hur allting i slutändan "kommer att landa". Det är fortfarande väldigt mycket arbete kvar att göra så att vi ska kunna att fortsätta att driva den Fabrik som vi alla lever utav.