Hoppa till huvudinnehåll

Utfall av nomineringsmöte

Hej.

Vi har nu haft avdelningens nomineringsmöte och nomineringarna blev följande:

Bundna nomineringar

a.    Fyllnadsval 1 år Avdelningsordförande
     Marie Rosendahl

b.    Kassör, 2 år
     Johan Ramström

c.    Studieorganisatör, 2 år
     Kristian Karlsson

d.    SHSO, 2 år
     Valberedningens nominering, Fredrik Jonsson
     Ytterligare nominering, Fredrik Holmedahl

e.    Ledamot 1 st, 2 år
     Mats-Ola Persson

f.    Revisor 1 st, 2 år
     Henrik Ekberg

g.    Förbundsmötesledamot 1 st, 1 år
     Marie Rosendahl

h.    Ersättare förbundsmötesledamot 3 st, 1 år
     Johan Ramström
     Mats-Ola Persson
     Kristian Karlsson

i.    Fyllnadsval Kongressombud
     Marie Rosendahl
     Kristian Karlsson

j.    Fyllnadsval Ersättare Kongressombud
     Mathias Larsson
     Niklas Johansson

Obundna nomineringar

a.    Styrelseersättare 6 st, 1 år
     Mathias Larsson
     Niklas Johansson
     Mattias Gunnman
     Patrik Jansson
     Christopher Bergman
     Fredrik Holmedahl

b.    Revisorsersättare 3 st, 1 år
     Albin Ljungqvist
     Martin Fernlund
     Sebastian Janliden

c.    Valberedare 2 st, 2 år
     Här hade inte revisorerna namn till dagens möte men de obundna nomineringarna kan nomineras och väljas på årsmötet.

Utöver nomineringar diskuterades Stora Ensos Lönsamhets program på mötet. Jag vet att oron är stor i fabriken men tyvärr har inte 36:an mer information än den som förmedlas av företaget.
Jag uppmanar er att ni håller kolla på varandra, jag vet att ovisshet i sådana här frågor skapar stor oro och stress för många. Då är det viktigt att vi hjälper varandra och pratar om detta.
Ni är varmt välkomna som vanligt till expeditionen och ta en kaffe, kanske har någon behovet att komma förbi och snacka om just det här.

/ Henrik