Hoppa till huvudinnehåll

Förstärkt rätt till kompensationsledighet

Från den 1 april 2024 finns nu rätten att välja kompensationsledighet efter utfört övertidsarbete. Tidigare fanns inte den rätten utan man skulle komma överens med sin närmaste chef.

För uttag av kompensationsledighet gäller nu i praktiken samma regler som för uttag av ATK-ledighet. Detta kan ni läsa mer om i kollektivavtalet (riksavtalet) § 4 arbetstid:C (sidan 27)