Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision Fitesa 2024 är klar

Nya löner 2024

Den centrala delen för 2024 är 2,8% vilket innebär en pott på 838,44 kr per person.

                                                           2023                    Höjning               2024

 • Lönegrupp 1                     24500 kr             838 kr                  25338 kr
 • Lönegrupp 2                     25750 kr             838 kr                  26588 kr
 • Lönegrupp 3                     26990 kr             839 kr                  27829 kr
 • Lönegrupp 4                     28180 kr             839 kr                  29019 kr

   

För att avrunda fick vi genom förhandling komma överens om att avrunda neråt på lönegrupp 1 & 2, samt avrunda uppåt på grupp 3 & 4.

Utöver potten har företaget valt att lägga till extra lokalt på följande:

 • El/mek tillägg 500kr


   
 • Erema-operatör tillägg 500kr


   
 • Utbildningstillägg 10 kr /tim 

   

Utbildningstillägget som idag rör 6 personer försvinner och istället får vi ett tillägg som rör alla som utbildar/handleder. Det är när man går dubbelt och utbildar/handleder som detta tillägg kommer betalas ut. 


Företaget väljer att lägga 500 kr på el/mek tillägget. 


Erema operatörerna får också äntligen ett tillägg, här valde företaget att lägga 500 kr. Det som är positivt med detta är att det är ett nytt fast tillägg i vårat lönesystem. Det ska också jobbas fram ett timtillägg under sommar/höst för reservoperatörer. Detta i förlängningen innebär att vi nu också kommer ha ordinarie eremaoperatör likt det system vi har för operatörer och rullare. 


De rörliga tilläggens höjning för 2023 missades och kommer komma retroaktivt tillsammans med 2024 års höjning.  

 

Befattningstillägg/ tim              2022                                   2023 (+3,6%)                    2024 (+2,8%)
Operatör-tillägg                              11,77 kr                             12,19 kr                             12,54 kr

Rullar-tillägg                                   7,05 kr                                7,30 kr                                7,50 kr

Dl-reserv tillägg                             16,77 kr                             17,37 kr                             17,86 kr

Övriga ersättningar/dag            2022                                   2023 (+3,6%)                   2024 (+2,8%)

Ansvarsområdestillägg               126,25 kr                           130,80 kr                           134,46 kr

Lördag/söndag enligt ÖK            713 kr                                 738,67 kr                           760 kr

Beredskapsersättningen höjdes 2023 med 3,6% och det blir en höjning där med 2,8% för 2024

Beredskap/dag                                                                                         2024 (+2,8%)

Vardag                                                                                                          567 kr

Lördag / söndag                                                                                         1039 kr

Storhelg utan drift                                                                                     1229 kr

Storhelg med drift                                                                                     1502 kr

Dom fasta tilläggen höjs inte upp detta år.

Nya lönen

Den nya lönen gäller fr.om. 1:a April 2024

Mvh Pappers