Hoppa till huvudinnehåll

Om ATK-val

Angående ATK-val

Generell information om ATK-valet:

  • Snart är det dags för ATK-val.
  • Beskedet om ditt avsatta belopp och antalet timmar kommer som tidigare att lämnas senast 31 januari. Just nu ligger denna tjänst nere, men felsökning av Visma pågår. Nytt för i år är att du ser ditt avsatta belopp och antalet timmar i HR Plus 8 (i samma system där du ser din lönespecifikation).
  • Nytt för i år är att du gör ditt ATK-val digitalt i stället för på papper. Logga in i HR Plus 8 (i samma system där du ser din lönespecifikation). Vi kommer att uppdatera nyheten på Planet Mondi med var du gör ditt val i HR Plus 8.
  • Har du frågor kring ditt ATK-val, kontakta Maria Ström, 83 135.
  • Sista datum för ditt ATK-val är 29 februari 2024.

Nytt för kollektivanställda inom Pappers avtalsområde pga. nytt centralt avtal:

  • I centrala avtalet har det skett förändringar angående alternativen för ATK-valet. Alternativen är precis som innan kontant, betald ledig tid eller pensionspremie (arbetsgivaren avsätter ytterligare procent vid val av pension, läs mer i kollektivavtalet 7 § 7a mom).
  • Det nya är att du nu kan välja mellan max två alternativ i stället för mellan tre. Du kan välja att fördela det avsatta beloppet/timmarna med 50% på två av alternativen ovan alternativt med 100% på ett av alternativen ovan.
  • Gör du inget val så avsätts beloppet till pensionspremie.
  • Som tidigare gäller att anställda som innefattas av möjligheten att göra ett val, är de som varit tillsvidareanställda i mer än 5 år. För tillsvidareanställda, i mindre än 5 år, avsätts beloppet numera per automatik till pensionspremie.