Hoppa till huvudinnehåll

Historik avd-21

Kort historik kring avdelningens bildande.

De första arbetarna anställdes i februari 1961. Det var en gigantisk byggarbetsplats de kom till, då massafabriken var under byggnad. I detta skede var det endast verkstadspersonal som fick anställning. Underhållspersonal och driftsarbetare skulle utbildas samtidigt som bygge och maskinmontage pågick. För att lära sig maskinerna och processen skulle de vara med som hantlangare under montagetiden.

Samtliga var då organiserade i Metallindustriarbetareförbundet.

Redan i mars månad började de första diskussionerna om facklig tillhörighet. Verkmästare Bengt Nyberg uppmanade arbetarna att bilda en facklubb så att han hade någon att förhandla med. Bolaget hade då anslutit sig till arbetsgivareorganisationen Sveriges Pappersbruksförbund.

Efter diskussioner skrev man till Svenska Pappersindustriarbetareförbundet om saken. I denna skrivelse, skickad den 6 april, informerade man om att sexton man var anställda i verkstaden och förbundet uppmanades höra av sig. Förbundsstyrelsen diskuterade frågan på ett sammanträde den 14 april och beslutade ge i uppdrag åt funktionärerna att vid lämplig tidpunkt ta initiativ till bildande av en avdelning i Nymölla.

Verkstadsarbetarna i Nymölla, som tyckte att förbundet agerade för långsamt, ringde till förbundsexpeditionen i Stockholm och hotade med att bli medlemmar i syndikalisternas fack om inte en avdelning snarast bildades.

Den 25 april skickade förbundsordföranden Sanfrid Engström en skrivelse till arbetarna i Nymölla där han bad om ytterligare rapporter över hur arbetet fortskridit för bildande av en avdelning. Engström meddelade också att förbundet så snart som möjligt skulle besöka Nymölla för att diskutera organisations- och avtalsfrågor.

Vid den här tiden hade Pappersindustriarbetareförbundet 130 avdelningar runt om i landet. Den 3 maj var förbundsombudsmannen Sigun Björk i Bromölla och träffade Åke Björkkvistoch Bengt Strandberg, som var utsedda till fackliga kontaktmän av sina arbetskamrater.

Ett tjugotal arbetare var nu anställda av Nymölla AB och den 12 maj samlades de på sin middagsrast för att bilda en fackförening. Interrimstyrelsen som valdes bestod av Elis Sjöström, ordförande, Åke Björkkvist, kassör, Gunnar Westerdahl, sekreterare, samt Bengt Strandberg och Leon Persson.

Under detta första möte diskuterade man bland annat en insamling till en sjuk arbetskamrat. Samma dag diskuterades Sigun Björks rapport från Nymölla i förbundsstyrelsen.

Vid nästa fackliga möte, den 26 maj, beslutades om en avgift till facket på 18 kronor i månaden per medlem samt 1 krona per medlem och månad till en sjukfond. På mötet valdes Inge Nordqvist till uppbördsman. Vidare beslutade man att ansöka om medlemskap i Pappersindustriarbetareförbundet.

Ansökan om medlemskap behandlades av förbundsstyrelsen den 9 juni. Arbetarna på Nymölla beviljades inträde från den 1 juni och fick bilda avdelning med avdelningsnummer 21.

Nummer 21 hade varit vakant sedan 1945. Tidigare hade Pappers avdelning i Nol, Älvsborgs län, haft detta nummer. Avdelning 21 Nol var verksam vid en konstläderfabrik och hade 205 medlemmar 1944, men 1945 lades fabriken ned och avdelningen upphörde.