Onsdag 10/4                klockan 16.10            

Lokal tallkronan

Årsmötet avhålls i enlighet med stadgarna med bl.a. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.

Beslut om arvoden och reglemente för 2024

Beslut om placeringsreglemente 

Val av

•             ordförande för 2 år
•             3 styrelseledamöter för 2 år
•             3 styrelseersättare för 1 år
•             3 revisor för 2 år
•             SHSO för 3 år

Lokalavtal 2024

Vi bjuder på varmkorv

Styrelsen avd 37