Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Ärenden:

Behandling av 2023 års verksamhet och räkenskaper samt beslut om ansvarsfrihet.

Beslut om arvoden, annonsering, 
och deltagande i första maj.

Val av ordförande
ordinarie styrelseledamöter, 
ersättare, revisor samt valberedning.

Kompletterande val av skyddsombud och HSO

Val till Teamråd

Val av förbundsmötesledamot och ersättare.

Val till fackliga koncernorgan och
arbetstagarrepresentant i Mondi Dynäs AB styrelse.

Aktuell information 


Välkomna önskar vi i Styrelsen. !

 

Efter årsmötet bjuds på förtäring

Datum

-

Plats

Restaurang Ekman