Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte Pappers avd 15

Välkommen till årsmöte Pappers avd 15

Årets årsmöte kommer att börja med middag 17.00
Mötet börjar 18.00
Utöver sedvanliga ärenden så kommer vi även ha en liten ceremoni kring avtäckning av byst av Matts Jutterström förbundsordförande 2014-2019 och
avdelningsordförande 1996-2004. Kom ihåg att anmäla dig till mötet genom länkarna längre ned.

Ur dagordningen

  • Arbetsmiljö
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk årsberättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet
  • Beslut om arvoden och ersättningar
  • Styrelsens och firmatecknares beslut i ekonomiska frågor
  • Val enligt särskild valordning
  • Utdelning av förbundets hederstecken
  • Anmälan av nya frågor

Komplett dagordning kommer att läggas ut nedan:

 

Anmälan till middag är nu stängd! (Samtliga som anmält sig t.o.m 21 mars är registrerade)
Anmälan ska vara registrerad senast den 21 mars klockan 10.00 för att Folkan ska ha möjlighet att beställa mat till rätt antal personer.

Anmälan till mötet
Vi vill att man anmäler även om man kommer enbart till mötet. Det underlättar för närvaroregistrering och fastställande av röstlängd. Men även för att kunna beräkna kaffe/fika.

Väl mött!

Hälsningar Styrelsen

Datum

-

Plats

Folkan Iggesund