Hoppa till huvudinnehåll

valet2022_711_rod.png

Image
Valet 2022

Inför rättvist reseavdrag

På många håll i landet finns inget alternativ till bilen för att ta sig till arbetet – särskilt inte för den som jobbar skift och bor på landsbygden.

Bilen behövs också för att göra ärenden eller ta sig till fritidsaktiviteter. Eftersom vi bidrar till kollektivtrafik vi sällan kan använda bör vi kompenseras genom ett rättvist reseavdrag.

Brist på utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur.

Tillgången till kollektivtrafik i Sverige varierar stort. I tätbefolkade län som Stockholms kan 80% av invånarna använda kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. I landsbygdskommuner som Surahammar är motsvarande andel 50 %. I glesbygdskommuner som Sorsele som kan enbart 30 % ta sig till jobbet med kollektivtrafik. Utöver detta tillkommer skiftarbete som kräver att människor kan ta sig till och från jobbet på tider där kollektivtrafiken inte ens är tillgänglig i de större städerna.

Det ska gå att leva ett gott liv i Sverige, oavsett var du bor.

Människor som bor utanför storstäderna eller tätorterna i Sverige måste kunna ta sig till arbetet, fritidsaktiviteter och genomföra vardagsärenden. De ska kunna göra detta utan att straffas för att tillgången till kollektivtrafik är bristfällig eller obefintlig.

Sverige är till stor del ett glesbefolkat land, med långa avstånd. Doroteas kommun i Västerbotten är till ytan 14 gånger större än Stockholms stad. I Dorotea kan det skilja över 10 mil mellan två orter i kommunen. En politik för hela Sverige kräver att människor ges förutsättningar att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. De ska inte straffas för att de inte åker en buss som inte finns, eller för att de inte kör en elbil de inte har råd med.

Den gröna omställningen måste vara rättvis och utgå från människors förutsättningar.

Transporter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Riksdagen har beslutat att utsläppen från transporter ska minska med 70% till 2030 jämfört med 2010. Men förutsättningarna i vårt land ser olika ut och kräver en fördelningspolitik för att utjämna de skillnader som finns beroende på var i landet du bor.

Där avstånden är kortare och kollektivtrafiken bättre är det rimligt att bilåkandet minskar, men på platser där den infrastrukturen saknas måste kraven anpassas. Medlemmar i Pappers betalar också regionskatt, men bor i högre utsträckning på platser där de inte får tillbaka lika mycket kollektivtrafik som en invånare i till exempel Göteborg eller Malmö får.

Tillbaka till Pappers krav på politiken