Hoppa till huvudinnehåll

valet2022_711_rod.png

Image
Valet 2022

Höjda ersättningar

Om du blir sjuk, företaget varslar eller pensionen närmar sig så ska du ha en ekonomisk trygghet. 

Därför kräver vi att ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem höjs och följer löneutvecklingen.

Pensionen ska ge minst 70 % och a-kassan och sjukförsäkringen minst 80 % av en industriarbetarlön. Där är vi inte riktigt idag. 

Trygghetssystemen är inte bidrag. Det är en försäkring vi gemensamt finansierar.

Ett vanligt argument mot höjningar av sjukförsäkringen, a-kassan eller pensionerna har varit att det ska löna sig att arbeta. Men det är ett grundläggande fel då detta inte handlar om bidrag, utan om försäkringar som vi alla är med och betalar in till. Genom att vi betalar skatt och exempelvis är medlem i en a-kassa bidrar vi till att det finns ett socialt skyddsnät.

Samtidigt är vi själva försäkrade för den dagen vi inte kan arbeta på grund av sjukdom, förändringar på arbetsmarknaden eller när det är dags att gå i pension.

Ersättningsnivåerna i trygghetssystemen har inte höjts i takt med reallönerna och inflationen.

De senaste 30 åren har trygghetssystemen urholkats ekonomiskt. En grundförutsättning för att till exempel sjukpenningen, barnbidraget och arbetslöshetsersättningen ska behålla sitt värde över tid är att ersättningsnivåer och inkomsttak justeras upp allt eftersom lönerna ökar. När detta uteblir så minskar förtroendet för trygghetssystemen.

Om försäkringarna inte erbjuder samma ekonomiska trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, föräldraskap eller pension så ökar klyftorna i samhället. Samtidigt minskar viljan att bidra till det gemensamma. På sikt är detta ett hot mot att människor ska kunna leva ett gott liv och våga möta framtidens utmaningar.

De som bygger välfärden ska också få skörda frukterna av den.

Sverige är världens femte största exportör av massa, papper och sågade trävaror. Exportvärdet 2021 uppgick till 164 miljarder kronor. Inom skogsnäringen arbetar 115 000 människor, och de flesta är sysselsatta inom massa- och pappersindustrin. För varje jobb i branschen genereras i snitt ytterligare 3,2 så kallade indirekta jobb – näst flest indirekta jobb i hela näringslivet.

Tack vare medlemmarna i Pappers kan Sverige exportera, sysselsätta hundratusentals personer och finansiera välfärden. De som arbetar i basindustrin och håller igång landet ska också garanteras trygghet när de inte kan arbeta. De som bygger vår välfärd ska också få skörda frukterna av välfärdsbygget när de behöver det som mest.

Tillbaka till Pappers krav på politiken