Hoppa till huvudinnehåll

valet2022_711_rod.png

Image
Valet 2022

Barnomsorg på obekväm arbetstid

De flesta av medlemmarna i Pappers arbetar i skift. Trots att tillverkningen inte tar paus på kvällar, nätter och helger så är Sveriges kommuner inte skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Familjeliv och skiftarbete måste gå att kombinera.

Oavsett vilket arbete du har eller var i landet du bor ska du kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. Utan tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid är det svårt för många att få ihop sitt liv. Vad händer om du separerar? Om du är ensamstående? Eller om släkten inte kan hjälpa till?

I ett modernt välfärdsland måste det gå att arbeta skift och samtidigt veta att ditt barn tas väl omhand. I Sverige har nära två miljoner människor obekväma arbetstider. Välfärden måste anpassas efter vår arbetsmarknad. På 2020-talet ska möjligheten att kombinera familjeliv och arbete inte vara en ouppnåelig dröm.

Alltför få kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid, trots att behovet är stort.

Idag behöver kommunerna inte tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta trots att nära två miljoner människor i Sverige har obekväma arbetstider och två av tio anställda dessutom arbetar i skift. Det innebär att många människor, framförallt arbetare, är beroende av en närvarande släkt, förstående chefer eller tvingade till att gå ned i arbetstid.

En granskning genomförd av Skolinspektionen visar att åtminstone 30 % av landets kommuner inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Flera kommuner saknar helt beredskap att kunna erbjuda detta om behov skulle uppstå. Dessutom är barnomsorgen inte alltid anpassad efter föräldrarnas behov. Det kan handla om begränsade öppettider eller utebliven skjutsning.

Om det finns tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid så är denna ofta centralt placerad i den största orten i kommunen. Tillgängligheten blir därmed sämre eller obefintlig för de som inte bor centralt i den största tätorten. Sammantaget innebär detta en tuff situation för föräldrar vars livssituation kräver barnomsorg på obekväm arbetstid. I slutändan kan detta leda till att människor tvingas flytta, tacka nej till arbete eller byta jobb.

För att fler ska välja arbeten där obekväm arbetstid förekommer måste välfärden anpassas efter behoven.

Skiftarbete är en realitet för medlemmarna i Pappers. Tillverkningen tar inte paus och fabriken ska vara igång dygnets alla timmar. När pappers- och massaindustrin ställer om, från finpapper till förpackningar och kartonger behövs kompetent arbetskraft. Mer än var fjärde pappersarbetare går i pension inom tio år.

För att attrahera fler till branschen, särskilt kvinnor som i dagsläget söker sig hit i lägre utsträckning än män, måste det gå att få barnomsorg under de kvälls- och nattskift som oundvikligen förekommer. Om vi inte kan garantera en välfärd som är anpassad efter människors behov, då kan vi inte heller kräva att människor ska arbeta inom yrken med obekväm arbetstid.

Tillbaka till Pappers krav på politiken