Hoppa till huvudinnehåll
Valet

Pappers krav på politiken

Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var du bor. Det ska finnas jobb, framkomliga vägar och en välfärd som håller måttet. Medlemmarna i Pappers bidrar till att Sverige är ett framgångsrikt exportland. När det går bra för oss, går det bra för Sverige.

Vi jobbar tidiga morgnar, sena kvällar och nätter. Helger och röda dagar. Vårt arbete bidrar till att statskassan växer. Givetvis måste skattepengarna återinvesteras där vi finns. Ett gott liv på landsbygden kräver en fungerande välfärd, investeringar i infrastruktur och satsningar på jobb och företag inom industrin och skogsnäringen.

Pappers kommer alltid stå på medlemmarnas sida och kräva mer av politiken. Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var man bor.

Krav på politiken

Höjda ersättningar

Om du blir sjuk, företaget varslar eller pensionen närmar sig så ska du ha en ekonomisk trygghet. Därför kräver vi att ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem höjs och följer löneutvecklingen.

Pensionen ska ge minst 70 % och a-kassan och sjukförsäkringen minst 80 % av en industriarbetarlön.

Pappers vill höja sjukförsäkringen, a-kassan och pensionerna.

Ta reda på mer

Krav på politiken

Barnomsorg på obekväm arbetstid

De flesta av medlemmarna i Pappers arbetar i skift. Trots att tillverkningen inte tar paus på kvällar, nätter och helger så är Sveriges kommuner inte
skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

För att det ska gå att kombinera familjeliv och arbete kräver vi att kommunerna garanterar barnomsorg på obekväm arbetstid.

Pappers kräver barnomsorg när vi jobbar, oavsett tid!

Ta reda på mer

Krav på politiken

Inför rättvist reseavdrag

På många håll i landet finns inget alternativ till bilen för att ta sig till arbetet – särskilt inte för den som jobbar skift och bor på landsbygden. Bilen behövs också för att göra ärenden eller ta sig till fritidsaktiviteter.

Eftersom vi bidrar till kollektivtrafik vi sällan kan använda bör vi kompenseras genom ett rättvist reseavdrag.

Pappers vill Införa ett reseavdrag för de som inte har tillgång till kollektivtrafik.

Ta reda på mer

Hälsning från statsministern

Valfilm 2022 från S till Pappers

Inför en välfärdsgaranti!

Pappers föreslår att staten inrättar en välfärdsgaranti. Välfärdsgarantin ska säkra att du får lika bra välfärd oavsett var i Sverige du bor. Sjukvården och äldreomsorgen ska vara tillgänglig, hålla hög kvalitet och erbjuda en hållbar arbetsmiljö. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband ska fungera. Arbetsförmedling, vuxenutbildning och en bra skola ska finnas i hela landet.

De skattepengar som avsätts för välfärden ska gå till det dem är avsedda för. Därför vill medlemmarna i Pappers sätta stopp för vinster i välfärden.

Grön omställning

Vi måste minska vårt beroende av olja och gas, särskilt den som kommer från odemokratiska länder. Att vara beroende av fossila bränslen är varken bra för miljön eller landets säkerhet.

För medlemmarna i Pappers betyder grön omställning nya möjligheter – för oss och för Sverige. Vår bransch har visat att vi är cirkulära i praktiken. Vi kommer att spela en viktig roll i omställningen, inte minst när plast ersätts av papper. Statliga investeringar i industri och skogsnäring behövs för att underlätta den gröna omställningen.