Pappers UNG

Ung2020 Logo

Marcus och Amanda från projektgruppen under kickoffen på Krägga Herrgård, september 2019.

Sedan 2018 har Pappers genomfört en seriös satsning på att få fler unga i förbundet att bli aktiva medlemmar och engagera sig i den fackliga verksamheten. Vi startade upp projektet UNG2020 som tillsammans med över 100 ungambassadörer runt om i Pappers-Sverige. 700 unga medlemmar anmälde sig till det som skulle bli århundradets fackliga fest. Tyvärr satte en pandemi stopp för våra planer och nu tar vi sikte mot ett event hösten 2021 istället. 

Men inget vi gjort har varit förgäves. Sedan projektets start har vi ökat de unga medlemmarnas inflytande i Pappers. Nu vet alla att vi finns. Vi gör våra röster hörda och förbundet lyssnar. Flera av er som fick uppdraget som ungambassadör i och med projektets start har nu förtroendeuppdrag i sina avdelningar. Vi har satt bollen i rullning och kommer inte att stanna upp nu. 

I höst när Pappers fyller 100 år kommer vi att fira det digitalt och ha ett brobyggande tema. Brobygge mellan ung och gammal, erfaren och ny-på-jobbet, facklig eldsjäl och nyligen-blivit-medlem. Vi har mycket att lära av varandra!

Läs våra nyhetsbrev för mer information:

UNG2020 - Nyhetsbrev nr 1 April 2019

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista