Pappers stadgar

§ 1 Namn och säte
Förbundets namn är Svenska Pappersindustriarbetareförbundet – förkortat PAPPERS. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, där också förbundskontoret är placerat. 

Bilagor

pappers_stadgar_2018.pdf (pdf, 261 KB)

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista