Arbetsskadestatistik

Länkarna nedan visar den senaste arbetsolycksfallstatistik men även den statistik som visar antalet 0-olycksfall och tillbud.

Med 0-olycksfall menar vi en arbetsskada som inte föranleder någon sjukskrivning och med tillbud menar vi allvarliga händelser som skulle kunnat inträffa. Lite förenklat kan man för förståelsen uttrycka sig med Aj- och Oj-termer. ”Aj, det gjorde ont!" eller ”Oj, det var nära!".

Bilagor

Arbetsmiljöstatistik 2011 (pdf, 118 KB)

Arbetsmiljöstatistik Sirius (pdf, 473 KB)

Arbetskadesstatistik 2004-2007 (pdf, 14 KB)

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista