Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsskadestatistik

Länkarna nedan visar den senaste arbetsolycksfallstatistik men även den statistik som visar antalet 0-olycksfall och tillbud.

Med 0-olycksfall menar vi en arbetsskada som inte föranleder någon sjukskrivning och med tillbud menar vi allvarliga händelser som skulle kunnat inträffa. Lite förenklat kan man för förståelsen uttrycka sig med Aj- och Oj-termer. ”Aj, det gjorde ont!" eller ”Oj, det var nära!".

Bilagor

Pappers avdelningar

Våra medlemmarna är organiserade i 54 lokala avdelningar, från Nymölla i söder till Kalix i norr.

Gå vidare till avdelningarna

Pappers webb-TV

I vår webbkanal på YouTube kan du bland annat se filmer från pappers kongresser, förbundsmöten, intervjuer och inslag om avtalsrörelsen.

Gå vidare till alla filmer

Följ Pappers på sociala medier