Hoppa till huvudinnehåll

Avtal 2023

Arbetet med den kommande avtalsrörelsen har påbörjats. Här har vi samlat frågor och svar!

När är det dags att förhandla om lön och bättre villkor nästa gång för Pappers del?

Pappers nuvarande riksavtal löper ut den 31 mars 2023. Vi kommer lämna över våra avtalskrav till arbetsgivaren strax innan jul 2022. Arbetet med att formulera dessa krav börjar med avtalskonferensen som hålls i november 2021.

Förutom Pappers riksavtal så har vi även våra allmänna villkor som reglerar saker som exempelvis uppsägningstid, anställningsformer, ob-ersättning och övertid. Detta är ett tillsvidareavtal med tre månaders uppsägningstid som huvudregel. Parterna har hittills förhandlat om lite större revideringar av de allmänna villkoren samtidigt som förhandlingarna om ett nytt riksavtal.  

Vad gör ni på avtalskonferensen i november 2021 och hur kan jag påverka avtalskraven?

Avtalskonferensen är startskottet på avtalsrörelsen 2023. Här börjar vi titta på vilka avtalskrav som vi ska lämna till arbetsgivaren om drygt ett år.

Avtalskonferensen följs av Pappers medlemsdialog. Under medlemsdialogen besöker personer från förbundsstyrelsen, samt förbundsombudsmän, alla avdelningar för att prata med medlemmarna på bruken för att höra vilka frågor som Pappers ska driva. Utöver medlemsdialogen så kan alla medlemmar och avdelningar även skicka in avtalsmotioner som kommer att behandlas på förbundsårsmötet i juni 2022 (motionerna måste vara inskickade senast 8 veckor innan förbundsårsmötet). Det är viktigt att vi driver frågor som berör vardagen för medlemmarna i Pappers. Det är en lång demokratisk process som ligger till grund för de avtalskrav som Pappers lämnar över till arbetsgivaren.

Hur går avtalsrörelsen i Pappers till?

Avtalsrörelsen består av flera olika delar. Den första delen är formuleringen av Pappers avtalskrav. Detta arbete startar i november 2021 och pågår fram till att avtalskraven lämnas över till arbetsgivarparten i december 2022.

Pappers och tjänstemännen är part på den fackliga sidan i de allmänna villkoren. Detta innebär att samordning sker mellan de fackliga organisationerna inför förhandlingarna kring de allmänna villkoren. Det sker även en samordning mellan LO-förbunden i avtalsrörelsen. Hur denna samordning kommer se ut, inför den kommande avtalsrörelsen, är det för tidigt att säga något om.

Steg två i avtalsrörelsen sker när vi växlar avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna. Vi lämnar över våra avtalskrav och arbetsgivaren gör likadant. Detta sker i december 2022.

Steg tre är själva förhandlingsskedet. Förhandlingen sker mellan förhandlande ombudsmän på Pappers och representanter för arbetsgivarna. Under förhandlingen så jobbar den stora förhandlingsdelegationen för att ta ställning till de förslag som finns på förhandlingsbordet. Stora delegationen består av förbundsstyrelsen och ombudsmän. Det är också stora förhandlingsdelegationen som, efter behandling på förbundsmötet, tar ställning till en slutlig överenskommelse. Under detta steg kan vi inte säga så mycket hur det går utan här pågår en intensiv förhandling fram och tillbaka för att komma fram till ett avtal som båda parter är överens om. Målet är att ha ett nytt avtal klart innan det gamla riksavtalet går ut den 31 mars 2023.

Om vi inte kommer överens om ett nytt avtal finns även möjlighet att begära medling och, ytterst, att varsla om konflikt. Eventuella stridsåtgärder kan vi vidta först efter att avtalet löper ut.

När vi kommit överens om ett nytt riksavtal med arbetsgivarparten så startar nästa steg i avtalsrörelsen. Det är då som de lokala förhandlingarna startar. Pappers lokalavtal har stor betydelse för vad som gäller på jobbet. Det lokala avtalet reglerar många olika delar som till exempel arbetstider, fördelning av löneökning och ersättningar. Det är de lokala fackliga företrädarna som förhandlar med de lokala arbetsgivarna.

Sista steget i avtalsrörelsen är att de lokala avtalen skrivs under och löneökningar betalas ut.

Självklart sker även en utvärdering av avtalsrörelsen när den är avslutad, för att lära sig hur den kan bli ännu bättre till nästa gång.

Varför är kollektivavtal uppdelat i en central och lokal del? Vad innebär det för mig?

Något som är unikt för Pappers är just vår kollektivavtalskonstruktion med ett centralt riksavtal och lokala lokalavtal. De lokala parterna har i princip möjlighet att förhandla om allt, då lokalavtalet även godkänns av de centrala parterna. Detta innebär att Pappers lokalavtal reglerar betydligt mer än vad lokala avtal gör i andra branscher. Pappers lokalavtal styr exempelvis arbetstid och lön.

Du har stor möjlighet att påverka lokalt genom att engagera dig i din avdelning, på så sätt kan du påverka dina arbetsvillkor.  

När kommer min nästa löneökning?

Enligt det nu gällande riksavtalet ska nästa lönerevision ske från den 1 april 2022. Då höjs utgående månadslöner generellt med 362 kronor och fördelningen av ytterligare 362 kronor förhandlas lokalt. Kan inte de lokala parterna enas om den lokala potten, höjs månadslönerna generellt med 652 kr och ytterligare 72 kr fördelas lokalt.