Kongress

Kongressen är Pappers högsta beslutande organ och sammankallas vart 4:e år. Till kongressen väljer varje avdelnings medlemmar sina ombud. Varje avdelning har ett ombud. Därutöver erhåller avdelningen ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar.

På kongressen behandlas övergripande strategiska frågor. Det är kongressen som fastställer våra stadgar och som väljer förbundsstyrelse och förbundsrevisorer.

Pappers nästa kongress kommer att hållas i Gävle den 25-27 maj 2018

Här finns avtalsrapporten samt förslaget till nya stadgar för kongressen 2018.

Kongressrapport "Avtalsstrategi 2030"

Förslag till nya stadgar


Senaste kongressen hölls 5-7 september 2014.

Kongresshandlingarna till kongressen 2014 finns här nedan.

Bilagor

Organisationsutredningen (pdf, 4.2 MB)

Motioner och utlåtanden (pdf, 4.3 MB)

Förslag till nya stadgar (pdf, 4.2 MB)

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista